Ibemin Forte a.u.v. (10 l)


Přidat do košíku:

1435 Kč

 • Kód: sam-vet02110
 • Výrobce: Alfamin
 • Dostupné buď skladem, jinak 1-3 týdny.


'

IBEMIN FORTE

Popis
Jedná se koncentrovanější formu IBEMINu na zabezpečení potřebných makroprvků a mikroprvků v rámci zvýšené podpory zdraví zvířat a tvorby podmínek pro dlouhodobou a vysokou užitkovost zvířat v malochovech i velkochovech. Je určen pro všechny druhy zvířat - prasata, kozy, ovce, drůbež, králíky, holuby, krávy, koně i exoty.
Obsahuje koncentrovanější složení prků, které jsou základní složkou stavby pevných tělesných částí zvířecích organismů - kostí, zubů, zobáku a dále obsažených v různém množství v dalších tkáních a tělesných tekutinách.
Ibemin FORTE využívá skutečnosti, že stravitelnost látek v tekuté formě může být až o 80% vyšší než při podávání v tuhé formě a že využití prvků podaných v tekuté formě trvá organismu zvířete mnohem kratší dobu než v případě podání v tuhé formě. Výhodou je tedy vysoká účinnost a tím i nižší náklady na výživu.

Ibemin FORTE obsahuje tyto prvky:
Ca, P, Na, K, Mg, Fe, Co, Zn, Mn, Cu, Se, J

Balení:

IBEMIN expedujerne v IItrových lahvích z plastické hmoty. Tyto jsou baleny po dvaceti kusech do papírových kartonl1 (celková hmotnost cca 25 kg). Na případné úpravě složení a množství jednotlivých prvků je možné se předem dohodnout. SLOŽENÍ

prvek koncentrace/l
Ca 80g
Zn 1000mg
Cu 400mg
P 40g
Mn 600mg
C0 200mg
Mg 1,2g
K 1g
Se 400mg
Fe 800mg
Na 3,6g
J 800mg

DÁVKOVÁNÍ

Dávky preventivní zvýšené
Dospělá drůbež 0,1ml 0,2ml/kus/den
Mladá drůbež 0,05ml 0,1ml/kus/den
Prasata (na 10kg hmotnosti) 0,5ml 1,0ml/krmný den
Ostatní druhy zvířat (na 10kg hmotnosti) 0,5ml 1,0ml/krmný den

CHARAKTERISTIKA PRVKŮ

VÁPNÍK (Ca)
Rezorbuje se ve dvanácterníku a v tenkém střevě zvířat. Uplatňuje se při tvorbě a mineralizaci kostí a zubů a při metabolismu ostatních potřebných prvků(fosforu, hořčíku, sodíku, zinku, manganu aj.), aktivaci enzymů a hormonůi v procesu srážení krve a regulaci neuromuskulárního dráždění aj.

FOSFOR (P)
Resorbuje se ve slezu, tenkém střevě a dalších úsecích střev. Nachází se ve všech buňkách a zúčastňuje se při tvorbě a mineralizaci kostí, je součástí nukleových kyselin, fosfoproteinů a fosfolipidů, uplatňuje se při syntéze enzymů, hormonů, bílkovin i některých vitamínů a metabolických procesech organismu. Při poruchách metabolismu vápníku a fosforu dochází k celé řadě onemocnění zvířat včetně snížení užitkovosti:
Křivici. Rachltls
Měknutí kostí. Osteomalaclo
Řídnutí kostí - Osteoporosls
Flbroza a degenerace kostí.- Osteodystrophla osteoflbrosl Degeneratlvní změny kloubu . Osteoarthrosls
Podílí se na vzniku porodní parezy dojnic a haemogloblnurli dojnic.

SODÍK (Na)
Uplatňuje se při regulaci osmotického tlaku v organismu zvířat a v procesech distribuce vody mezi extracelulární a intracelulární tekutinou, udržování pH reakce v bachoru zvířat, při metabolismu draslíku a chlóru a spolu s draslíkem se zúčastňuje na regulaci nervosvalových vzruchů aj.

Draslík (K)
Uplatňuje se například při metabolismu sacharidů, regulaci intracelulárního osmotického tlaku a acidobazické rovnováhy, v procesu buněčného dělení a udržování svalového tonusu, udržování a regulaci bachorového pH aj.

Hořčík (Mg)
Uplatňuje se jako nepostradatelný prvek v rámci metabolických procesů organismu zvířat. Při poruchách metabolismu hořčíku dochází k vážným onemocněním zvířat:
Pastevní tetanle
Tetanle telat
Transportní tetanle
Stájová tetanle
dále zpomalení rÍlstu a poruch nervové a svalové činnosti.

Železo (Fe)
Uplatňuje se při celé řadě metabolických procesů, je nepostradatelné v procesu krvetvorby, tkáňového dýchání aj. Při nedostatku železa v organismu zvířat může vznikat hypochromní mikrocytární anémie, která se projevuje celkovou slabostí, poruchami trávení a dýchání, průjmy, bledostí sliznice a kůže.

Měd'' (Cu)
Obdobně jako železo se uplatňuje v celé řadě metabolických procesů a při jejím nedostatku v organismu zvířat dochází k narušení normální funkce řady orgánů a systémů, snížení chuti k přijímání potravy a zaostávání ve vývoji, zpomalení rostu a ke zhoršení celkového zdravotního stavu zvířat, narušení pigmentace a keratinizace vlny degenerativním změnám ve tkáni mozku zvířat a k poruchám osifikace. Při nedostatku mědi v krmné dávce dochází u jehňat k enzootické obrně. Akutní forma se vyskytuje zejména v zimním období, chronická forma od dvou do čtyřech měsíců stáří.

Kobalt (Co)
Kobalt se velmi dobře resorbuje v zažívacím aparátu zvířat a v organismu se mimo jiné uplatňuje v krvetvorných procesech, metabolismu bílkovin a sacharidů, procesech rezorbce vápníku a fosforu, je obsažen ve vitamínu B''2'' cyanokobalaminu. Při jeho nedostatku dochází u zvířat zejména mladých až k zastavení jejich růstu, vypadávání vlny u ovcí, dochází ke snížené dojivosti a poruchám v reprodukci, anémii, atrofii, nechutenství. U ovcf a skotu vzniká onemocnění tzv. akobaftoza - Acobaftosis.

ZINEK (Zn)
Zinek se podní v rámci metabolických procesů a syntéze různých enzymů. Při deficitním stavu zinku v organismu zvířet dochází ke snížení růstu zvířat, dochází k nepříznivým změnám na kostře zvířat a ke zhoršení reprodukčních ukazatelů (snížení spermiogeneze, zpomaluje se vÝVoj druhotných i prvotních pohlavních znaků a u samic dochází k potlačení všech etap pohlavního cyklu. U drůbeže v důsledku nedostatku zinku v krmné dávce může docházet k narušení osteogeneze aj. U prasat a jiných zvířat může při nedostatku zinku v krmné dávce vznikat onemocnění parakeratoza . Parakeratosis způsobující nemalé ekonomické ztráty.

MANGAN (Mn)
Mangan je pro organismus zvířat nenahraditelným prvkem. Je součástí systému některých enzymů, zúčastňuje se v procesu tkáňového dýchání a při jeho nedostatku v krmné dávce je možné pozorovat zpomalený růst, deformace kostry, zintenzivnění růstu patního kloubu, které je označováno jako peroza. Snížení hladiny manganu v organismu zvířat je provázeno také poruchami pohlavních funkcí a zpomalení růstu. U nosnic dochází ke snížení snášky vajec, jejich oplozenosti a líhnivosti, poruše tvorby skořápky vajec aj.

SELEN (Se)
Selen se uplatňuje v celé řadě metabolických procesů a při nedostatku selenu v organismu zvířat může docházet k vážným onemocněním, která mohou mít endémický význam a z patologickoanatomického i klinického hlediska se podobají avitaminoze vit. E. Z nejdůležitějších onemocnění zvířat je možné uvést Svalovou distrofii telat a jehňat, dietetickou hepatozu prasat, svalovou distrofii drůbeže, exudativní diathézu a encefalomalacii drůbeže, dále může docházet k různym poruchám v reprodukci aj.

CHLOR (CI)
Chlor je hlavním aniontem extracelulární tekutiny jeho prvořadou funk..:í je
podnet se na udržování acidobazické homeostazy a osmotické róvnováhy.

JOD (J)
Jod ovlivňuje činnost štítné žlázy, která produkuje speciální hormony, které zlepšují metabolismus a funkci orgánů krevního oběhu, dýchání a trávení. Nedostatek jodu způsobuje horší růst (v případě selat úhyn) a pokles užitkovosti, např. snížení produkce mléka nebo vajec. Vnějším projevem nedostatku jodu je takzvané vole.
I v případě koní mají minerální látky a stopové prvky velký význam jako u jiných hospodářských zvířat. Nedostatek těchto živin u koní způsobuje například záněty kostf a následovně pak špatný krok a běh, dále celkové zhoršení zdravotního stavu. Nemalý vliv mají tyto prvky na celkový vzhled zvířete - kvalitu srsti. Komplikace mohou nastat u malochovatelů, kteří nemajívyrovnanou krmnou dávku. V případě sportovních a závodních koní i kdyždostávají speciální kompletní krmné směsi pravidelný přísun makro a mikroprvků lze jen doporučit.

VÝHODY POUŽITÍ

Nosnice: zkvalitni skořápku vajec, prodlouží snášku
Exoti: zlepší kvalitu peří, zkvalitni skořápku vajec
Prasata, kuřata, krůty, kachny, husy ve výkrmu: zlepší metabolismus, zpevni kosti a klouby
Prasnice, králíci a ostatní samice: doplní úbytek minerálů z těla při kojeni
Všechny druhy zvířat: prevence proti rachitis, měknutí a řídnutí kosti, degenerativním změnám
kloubů, zlepšeni reprod. ukazatelů (pravidelné říje prasnic)

Výhody při používání tekutých vodorozpustných minerálních doplňků ve srovnání s pevnými ve vodě nerozpustnými minerálními doplňky:

 1. Možnost jejich používání formou aplikace do napájecí vody zvířat podle stanovených preventivních nebo zvýšených dávek. S vodou se mísí beze zbytku v jakémkoliv poměru.
 2. Možnost jejich aplikace do pevného krmiva v malochovech i velkochovech podle stanovených preventivních nebo zvýšených dávek, přičemžlze použití uplatnit velmi výhodně při míchání objemných krmiv.
 3. Možnost operativně zařadit do krmné dávky zvířat potřebné prvky podle provedené bilance krmné dávky prakticky ihned - formou přídavku do vody nebo krmiva, přičemž není nutné provádět vyskladnění jadrných krmiv, přemíchání a obohacení o potřebné prvky a znovunaskladnění do zásobníků.
 4. Tekutý minerální krmný doplněk IBEMIN je vyráběn ze zdravotně nezávadných surovin neobsahujících rezidua cizorodých látek. Odpovídápožadavkům příslušných norem.
 5. Složení tekutého minerálního krmného doplňku IBEMIN odpovídá všem současným progresivním požadavkům minerální výživy zvířat.
 6. Aplikace tekutého minerálního krmného doplňku IBEMIN je jednoduchá a nezhoršuje životní prostředí lidské nebo zvířecí populace (nezvyšuje prašnost, nedochází k úletu účinných složek, nedochází k dehomogenizaci komponentů).
 7. Vlastní použfvání tekutého minerálnrho krmného doplňku IBEMIN nevyžaduje a šetří investice, protože k aplikaci do vody nebo do krmiva lze použít v plném rozsahu stávající techologická zařízení k napájení zvířat a jejich krmení.
 8. Napájecí voda ani krmivo nezískává přimísením tekutého minerálního krrnného doplňku IBEMIN odchylnou barvu nebo pach.
 9. Využití makroprvků a mikroprvků z tekutého minerálnrho krmného doplňku IBEMIN organismy zviřat je ve srovnání s použfvanými pevnými minerálními doplňky vyšší a dokonalejší - čímž je tato forma maximálně hospodárná a perspektivní.
 10. Skladování a manipulace s tekutým minerálním krmným doplňkem IBEMIN je jednoduché a není k tomuto účelu třeba budovat další skladovací prostory. Dodávky tekutého minerálnrho krmného doplňku IBEMIN v nevratných obalech z plastické hmoty o obsahu jeden litr nevytváří možnost zanesení patogenních mikroorganismů do chovů zvířat.

'


Copyright © 2018 Pejskovo. Poháněno pomocí Zen Cart